Energopārvaldība ir labākais ceļš uz energoefektivitāti. Energodata.lv izveidos enerģijas patēriņu portālu, kurā visas iesaistītās puses varēs sekot energoefektivitātes rezultātiem un mēŗķiem.