Rūpnieciskais Energoaudits

19.03.2015

Piedāvājam risinājumus rūpnieciskajam energoauditam. Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES mērķis ir rosināt energoefektivitātes pasākumus. Sadaļā kas attiecināma uz "Rūpniecisko Energoauditu" oriģinālajā dokumentā rakstīts sekojoši:

2012/27/ES

Article 8

4. Having an energy management system in place requires enterprises to carry out detailed energy review processes, which also result in the systematic identification and reporting of energy saving opportunities. This may also be the case for enterprises implementing environmental management systems.

Piedāvājam Jūsu uzņēmumam ieviest energopārvadības sistēmu, kas atbilst direktīvas prasībām. Piedāvājam ieviest tādu energopārvaldības sistēmu, kas dod patstāvīgu energoefektivitāti ar patstāvīgu tendenci uzlaboties. Darbojamies saskaņā ar ISO 50001. 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija šobrīd ir izsūtījusi vēstules visiem lielajiem uzņēmumiem, kuriem līdz 2015. g. 6. decembrim ir jāveic rūpnieciskais energoaudits vai jāievieš energopārvaldība saskaņā ar ISO 50001 vai ISO 14001. Šī dokumenta ietvaros rodas daudz jautājumi, kas ir rūpnieciskais energoauditors, kā kļūt par rūpniecisko energoauditoru, vai rūpniecisko energoauditu var veikt energoauditors, kā energoauditors spēs korekti izvērtēt dažādos rūpnieciskos procesus? Energodata.lv kolektīvs aicina uzņēmumus izvēlēties ieviest ISO 50001, kas ir starptautiski izstrādāta energopārvaldības sistēma. Šis ir viens no retajiem ISO sertifikātiem, kas tiešām dod reālu finansiālu efektu, energoefektivitātes veidā.

Energopārvaldības sistēmas galvenie posmi ir: vadības apņemšanās, resursu nodrošinājums aktivitātēm, organizācijas iekšējā informācijas aprite, darbinieku apziņas uzlabošana, būtisko enerģijas patērētāju analīze, enerģijas patēriņa monitorings, aktivitāšu reģistrs.

Energopārvaldības sistēma nav: ēku norobežojušo konstrukciju termovīzija, apkures patēriņu analīze, logu nomaiņa, dažādi citi mīti saistīti ar it kā energoefektivitāti. 

ISO 50001 kombinācijā ar energodata.lv enerģijas monitoringa sistēmām ir lielisks energoefektivitātes rīks.

Energodata.lv ir pieredze energopārvaldības sistēmu ieviešanā un darbības uzraudzībā. Lai sagatavot piedāvājumu aicinām uz sarunu ar energodata.lv vadošo speciālistu Jāni Šipkovu. Lūdzu rakstiet.

Visi jaunumi