Energoveiktspēja

30.03.2016

Energoveiktspēja ir enerģijas un padarītā darba apvienošana vienā veselumā. Energopārvaldības standartā ISO 50001, ir jēdziens "energoveikstpējas rādītājs - EVR". Veikalā uz veļašmašīnas ir krāsaina uzlīme ar burtiem A, B un C un līdz F, tas arī ir energoveiktspējas indikators. Energodata.lv darbs saistīts ap šo indikatoru izpēti, apkopošanu un tagad arī ar energoveiktstpējas popularizēšanu.

Par šo tēmu daudz lasāms Eiropas Savienības Energoefektivitātes direktīvā

 

Visi jaunumi