6 granulu rūpnīcās Ieviests ISO 50001

23.05.2016

Ciešā sadarbībā ar SIA "E.Solutions Baltics" un SIA "Prudentia Energy Markets" speciālistiem esam palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu, atbisltoši ISO 50001 prasībām, sešām granulu rūpnīcām Latvijā. SIA Latgran ražotnēs Jēkabpilī, Jaunjelgavā, Krāslvā un Gulbēnē, kā arī SIA Graanul Pellets ražotnē Inčukalnā un SIA Graanul Invest ražotnē Launkalnē. Jāuzteic klienta speciālistu kvalitātīvais un pašaizliedzīgais darbs energopārvaldības uzlabošanā. Esam pārliecināti, ka energoveiktspēja uzlabosies visās ražotnēs. Novēlam izdošanos un veiksmi uzraudzības un resertifikācijas auditos.

Visi jaunumi