Viedo skaitītāju sistēma E::Save

Kad pieņemts lēmums par enerģijas patēriņa pētīšanu sīkāk, parasti uzstāda vienu vai vairākus viedos skaitītājus, sāk automātisku datu saglabāšanu. Dažreiz mūsu potenciālie klienti ir izbūvējuši sistēmu, kura apkopo datus un "krāj" to datorā vai serverī. Bet kad sakrātie dati jāaanalizē izrādās talkā nāk vecais labais excelis. Tas nav labākais risinājums. Mēs piedāvājam īpašu enerģijas un ūdens patēriņa analīzes sistēmu E::Save. E::Save arī māk apkopot un uzkrāt ikstundas patēriņa datus vai arī ja dati jau apkopoti tos var sasinhornizēt ar E::Save. Bet pats svarīgākais ir tas, ka E::Save ir labākā programma datu atspoguļošanā. E::Save var piekļūt internetā adresē www.energodata.lv/esave. Klientam nav jāsparot kas ir kWh un kCal un cik enerģijas ir vienā kubā gāzes vai dīzeļa. E::Save uzskatāmi uzrāda patēriņus, to atbilstību plānam, budžetam. Ievadot paroli uzreiz uzrādās svarīgākā infomācija par objektu. Patēriņu atbilsība limitiem, patēriņi kWh un EUR vienībās, svarīgākie notikumi.

Ievadot paroli, uzreiz atverās logs ar plašu infomāciju. Tas sastāv no četrām pamata sadaļām. Visas sadaļas ir interaktīvas, uzbraucot ar peli kādam lielumam vienā grafikā, tas indicējas pārējos. Ievadi paroli un bez neviena klikšķa jau vari redzēt lielisku pārkatu par petērēto enerģiju ar soli 7 dienas. Padziļināta sizpētes logos ir pieejami dati ar soli 60 min.

 

Sadaļa 1. ir paredzēta lai uzraudzītu patēriņu atbisltību ietekmējošam faktoram, kas ēkām pārsvarā ir āra temperatūra, bet ražošanas uzņēmumiem saražotās produkcijas daudzums.

Sadaļa 2. ir nedēļas patēriņu pārskats. Katrs stabiņš ir 7 dienu patēriņš visiem enerģijas veidiem, gan siltumam vai gāzei (zilā krāsā) gan elektrībai (dzeltenā). Sarkanā līkne dotajā piemērā ir āra gaisa temperatūra. 7 dienas ir laba mērvienība jo 7 dienās vienmēr ir 168 stundas. Uzklikšķinot uz izvēlētās nedēļas parādās jauns logas ar visu skaitītājus ikstundas datiem.

Sadaļa 3. paredzēta svarīgāko enerģijas patētriņu ietekmējošo notikumu piefiksēšanai. Te arī ir redzami visu grafiku lielumi skaitļos. Ja dotā nedēļa ir pāsniegusi 1. grafikā uzstādīto limitu mainās tabulas krāsojums. Sarkans, zils, zaļš.

Sadaļā 4. var sekot līdzi kumulatīviem lielumiem. Tajā lieliski var salīdzināt šā gada patēriņus ar iepriekšējo gadu patēriņiem.

Pirmais ekrāns ir paredzēts lai ātri varētu pamanīt brīdi kurā ir bijis labs vai neparedzets enerģiajs patēriņš. Padziļinātai izspētei ir papildus logi, kuros redzami patēriņi pa stundām. Uzspiežot uz pogas Analyse atverās padziļinātas izpētes logs.

Energodata.lv piedāvā datu izpētes paalpojumu, kopā ar E::Save abonēšanas maksu mēs uzņemsimies arī sekot līdiz patēriņiem un palīdzēsim klientam energoefektivitātes medībās. 

 

Turpinājumā vispārīgs apcerējums par enerģijas monitorigna sistēmu priekšrocībām.

Viedo skaitītāju sistēma jeb enerģijas monitoringa sistēma EMS. Piedāvājam pilnu enerģijas pārvaldības sistēmu, kas atļauj organizēt energoefektivitātes un optimizācijas pasākumus. Elektrības tarifi, tāpat kā gāzes un siltuma cenas mainās. Tāpēc ir prātīgi aprīkot šīs izdevumu pozīcjas ar kontroles mehānismiem. Mēs pieāvājam programmatūru EMCOS un E::Save. Izmantojam datu koncentratorus DKEG, kas operē ar komercskaitītāju datiem on-line režīmā izmanotjot GPRS vai LAN sakarus. EMS ir sistēma energoresursu (elektrības, gāzes, siltuma, ūdens un tvaika), tai skaitā komerciālu, rādījumu savākšanai, apstrādei, analīzei un atskaišu sagatavošanai. Enerģijas patēriņa uzraudzība – skaitītāju rādījumi pieejami jebkurā laikā izmantojot interneta pārlūku.

Latvenergo skaitītāju rādījumi internetā,

Latvijas Gāze skaitītāju rādījumi internetā, 

Rīgas Siltums skaitītāju rādījumi internetā,

un jebkura cita enerģijas vai ūdens piegādātāja skaitītāju rārījumi internetā!

Priekšrocības

Operatīvā saikne starp enerģijas monitoringa sistēmas operatoru un inženiersistēmu servisa veicēju sniedz iespējas:

a) laikus novērst avārijas,
b) konstatēt nepamatotus energonesēju patēriņus
c) optimizēt tehnoloģiskos procesus

EMS sistēmas programmas dod iespēju automātiski saņemt:

a) energoresursu atskaites pēc izvēlētā perioda- diena, nedēļa, mēnesis utt. ,
b) rēķinus īrniekiem.

Objekta ilgtermiņa energonesēju patēriņu analīzi ar turpmākas taupības perspektīvām
Komercskaitītāju rādījumi rēķinu sagatavošanai, skaitītāju momentānie dati.
Kontrolskaitītāju dati enerģijas plūsmas uzraudzībai un kontrolei.
Operatīvā saikne sistēmu administratoriem ar enerģijas patēriņa skaitītājiem

Enerģijas plūsmas pārskats – jebkura laika enerģijas patēriņi objektā.
Avāriju diagnosticēšana.

 

Energoefektivitāte un ekspluatācijas optimizācija, ko garantē EMS ieviešana energoresursu piegādātājiem
• Būt vadošajām uzņēmumam tirgū. Piedāvāt elastīgus tarifu plānus. Ieviest papildus pakalpojumu „energoefektivitāte” saviem klientiem.
• Naudas plūsmas uzlabošana. Uzskaites precizitātes palielināšana un norēķinu automatizācija, paātrina norēķinus.
• Zudumu un zādzību gadījumu samazināšana, pateicoties bilances kontrolei pa objektiem.
• Uzņēmuma pieprasītās jaudas / apjoma kontrole un rēķinu izrakstīšana par iepriekšējā periodā faktiski patērēto enerģiju.
• Slodzes izlīdzināšana. Palielinoties patērētāju aktivitātēm lauciņā energoefektivitāte un pārejai uz zonu tarifiem, daļa klientu izvēlēsies lietot enerģiju naktīs.
• Tēriņu samazināšana informācijas apstrādei, pateicoties operatīvās un ticamās informācijas saņemšanai elektroniskā veidā.

Energoefektivitāte, ko garantē EMS ieviešana energoresursu lietotājiem
• Iespēja būt konkurentspējīgam uzņēmumam tirgū jo nepieciešamība „iegrožot” patēriņu ir iespēja nopelnīt mazāk izdodot.
• Tēriņu samazināšana, pateicoties pārējai uz zonu tarifiem. Patēriņa novirzīšana uz diennakts laikiem, kad enerģija lētāka.
• Faktiski patērētās jaudas kontrole un pieprasītās jaudas samazināšana.
• Apakš abonentu enerģijas patēriņa kontrole.
• Atsevišķu enerģijas patērētāju kontrole ar iespēju aprēķināt līdzekļu tēriņu daļas uz enerģiju, atkarībā no saražotas produkcijas vai pakalpojuma pašizmaksas.
• Tēriņu samazināšana informācijas apstrādei, pateicoties operatīvās un ticamās informācijas saņemšanai elektroniskā veidā.
• Uzskaites precizitātes palielināšana (pateicoties kļūdu samazināšanai, pie manuālas datu nolasīšanas, uzskaites ierīču revīzijai un vecu tipu skaitītāju nomaiņai uz modernām un precīzākām ierīcēm).

Energoefektivitāte, ko garantē EMS ieviešana apsaimniekošanas organizācijām un sadzīves lietotājiem
• Iespēja motivēt savus darbiniekus vai apkašuzņēmējus atbilstoši iegūtai energoefektivitātei.
• Energoresursu precīzās uzskaites un operatīvās kontroles organizācija katrā dzīvoklī un dzīvojamā ēkā kopumā.
• Zādzības gadījumu novērošana, pateicoties patēriņu bilances operatīvai kontrolei daudzdzīvokļu mājā.
• Pārēja uz patērētās elektroenerģijas daudztarifu norēķinu sistēmu.
• Pārēja no pašu lietotāju rēķinu izrakstīšanas sistēmas uz sistēmu, kad rēķinu piestāda pakalpojuma piegādātājs.
• Rēķinu izrakstīšanas procesa automatizācijas nodrošināšana.
• Terīņu samazināšana par apkalpojošā personāla, kas nodrošina skaitītāju datu nolasīšanu, pakalpojumiem.
• Elektroenerģijas patēriņa samazināšana, pateicoties patēriņu kontrolei un analīzei, neracionālā patēriņa samazināšana nedzīvojamās telpās (kāpņu telpās, pagrabstāvu apgaismojums u.t.t.Energoresursu kompleksa uzskaite

Energoresursu tēriņu daļa gatavās produkcijas pašizmaksa, nepārtraukti pieaug. Šīs pieaugums ir tieši proporcionāls energoresursu cenu pieaugumam. Nepieciešamība paaugstināt uzņēmuma konkurent spēju, piespiež biznesu atteikties no dārgās cenu veidošanas shēmas un meklēt risinājumu kā energoefektivitāte. Secinājums – lai nodrošinātu stabilo peļņu, nepieciešamas efektīvi vadīt resursus.

Enerģētisko objektu dispečerizācija un automatizācija

Mazas enerģētikas objektu dispečerizācija un automatizācija (siltummezgli, katlu mājas u.t.t.) veido vadošo virzienu energoresursu efektīvās izmantošanas jomā. Pat elementārā EMS bloka uzstādīšana siltuma uzskaites mezglos, ļauj ietaupīt 5 -15% finanšu līdzekļu no ieplānotā apjoma. Bet objektu kompleksā automatizācija nodrošina siltumenerģijas ekonomiju, pateicoties uzdotās temperatūras uzstūrēšanai, siltuma padošanas regulēšanai sistēmā, atkarība no klimatiskiem apstākļiem, piemēram, gaidāms silts laiks jau diennakti iepriekš apkures intensitāti samazina rokas režīmā.